MOPS w Olsztynku wyróżniony przez Marszałka Województwa

Źródło zdjęcia: http://olsztynek.naszops.pl/

Z przyjemnością informujemy, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku, przy którego pomocy realizowany jest projekt „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców Olsztynka”, w ramach obchodów
Dnia Pracownika Socjalnego otrzymał od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego nagrodę zespołową za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie MOPS-u w Olsztynku.