Nowa publikacja Stowarzyszenia DROGA pt. „Przemoc – droga donikąd. Model wsparcia ofiar i sprawców przemocy”

Stowarzyszenie DROGA wraz z maltańską fundacją Victim Support Malta wydała publikację na temat metod pracy z ofiarami i sprawcami przemocy na Malcie. „Niniejsza publikacja ma za zadanie ukazanie sposobu pracy z ofiarami i sprawcami przemocy, który został wypracowany na Malcie przez fundację Victims Support Malta oraz wydobycie z niej elementów o charakterze uniwersalnym, które z powodzeniem można zastosować w Polsce (…). Opisy mechanizmów wsparcia zapobiegania i zwalczania przemocy domowej, w tym wsparcia ofiar przemocy i metody pracy ze sprawcami oraz dobrych praktyk możliwych do zastosowania w Polsce, ale też w innych krajach UE stanowią główny cel i przedmiot tej publikacji”.

Stowarzyszenie DROGA jest jednym z pierwszych beneficjentów pomysłów zawartych w wydawnictwie stosując nieodpłatne metody wsparcia online za pomocą platformy doxy.me.

Publikacja jest dostępna poniżej w wersji elektronicznej. Planujemy również jej druk w drugiej połowie 2021 r.

Kliknij, żeby pobrać publikację „Przemoc – droga donikąd. Model wsparcia ofiar i sprawców przemocy”