Komunikacja z ofiarami przestępstw i zmiany w Dyrektywie ds. Ofiar

Ofiary przestępstw często odczuwają stres lub traumę. Osoby takie, choć nadal cierpią z powodu emocjonalnych, psychologicznych, fizycznych i społecznych konsekwencji przestępstwa, muszą podjąć się wielu zadań tj. np. złożenie skargi do złożonego postępowania karnego. W tym kontekście odpowiednie dostarczenie odpowiednich informacji może umożliwić dostęp do wymiaru sprawiedliwości i systemu wsparcia, pomóc w zapobieganiu wtórnej wiktymizacji i ułatwić ich udział w postępowaniu procesowym.

Na mocy obowiązującego prawodawstwa UE państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić ofiarom dostęp do informacji, które muszą być łatwo dostępne, proste i łatwe do zrozumienia i dostosowane do indywidualnych potrzeb. Zasadniczo wszystkie ofiary powinny jasno rozumieć przekazywane im informacje, aby mogły na ich podstawie podjąć dalsze działania.

Aby rozszerzyć dostęp ofiar do informacji należy przede wszystkim ułatwić właściwe zrozumienie przekazywanych informacji i możliwość podjęcia na ich podstawie dalszych działań prawnych. Standardy komunikacji postulowane przez organizacje pozarządowe wspierające zmiany w Dyrektywie powinny uwzględniać następujące zasady i być skoncentrowanej na sytuacji ofiary:
● okazywanie szacunku i traktowanie wszystkich ofiary jednakowo, uwzględniając – w miarę możliwości – życzenia i potrzeby ofiar, w tym umiejętności aktywnego słuchania
● bezpieczeństwo – zrozumienie obaw i lęków przed sprawcą
● umożliwienie ofiarom wyrażanie emocji, zrozumienie reakcji, które mogą wynikać z przestępstwa i związanej z nim traumy
● przekazywanie informacji w jaki sposób można pomóc ofiarom odzyskać poczucie kontroli i złagodzić stres związany z przestępstwem.

Grant realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu SPLOT WARTOŚCI.