Komunikat: zmiana miejsca międzynarodowego seminarium dotyczącego mowy nienawiści

Informujemy, że uległa zmianie lokalizacja otwartego seminarium na temat metod pomocy ofiarom mowy nienawiści pt.: „Mowa nienawiści to nie wirtualna rzeczywistość”, które odbędzie się w dniach 6-8 marca 2024 r. w Olsztynku z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia DROGA oraz Lab.in.s z Turynu (Włochy).

W dniu 6 marca seminarium odbędzie się w sali szkoleniowej w Wieży Ciśnień w Olsztynku przy ul. Górnej 1a. Lokalizacja seminarium w dniach 7 i 8 marca nie ulega zmianie i odbędzie się w siedzibie MOPS w Olsztynku (1 piętro).

Przypominamy, że tematem seminarium będzie przedstawienie prawnych, kryminologicznych i semantycznych aspektów mowy nienawiści oraz zaprojektowanie narzędzi edukacyjnych na rzecz budowania społeczności odpornych na oddziaływanie mowy nienawiści. Spotkania każdego dnia rozpoczynają się o godz. 9.00.