Międzynarodowe warsztaty na temat nękania cyfrowego młodzieży

W dniach od 9 do 12 kwietnia 2024 r. miały miejsce w Olsztynku międzynarodowe warsztaty poświęcone tematyce nękania cyfrowego w środowisku młodzieżowym. W warsztatach wzięło udział pięciu specjalistów z francuskiego stowarzyszenia ADIJ22,

eksperci ze Stowarzyszenia DROGA oraz przedstawiciele władz lokalnych, pracownicy socjalni, nauczyciele i pedagodzy. Celem warsztatów było lepsze zrozumienie zjawiska nękania cyfrowego wśród młodzieży, w szczególności zagadnień związanych z identyfikacją cyberbullyingu, zbierania i przetwarzania danych, zwiększanie kompetencji kadr osób pracujących z młodzieżą związanych z tematyką zapobiegania i zwalczania cyberprzemocy wśród młodzieży.

Poniżej relacja zdjęciowa z warsztatów:

Warsztat stanowi jedno z działań projektu pt.: „Społeczne narzędzia edukacyjne służące zapobieganiu cyberprzemocy i cyberwiktymizacji” (Community-based educational tools for the prevention of cyberbullying and cybervictimisation).

Projekt jest dofinansowany ze środków programu Erasmus Plus.