Cyfrowa przemoc wobec kobiet w mediach społecznościowych

Technologia ma ogromny potencjał wzmacniania pozycji kobiet m.in. poszerza dostęp do usług publicznych, stwarza możliwości edukacji i rozwoju umiejętności, umożliwia zaangażowanie społeczne na odległość oraz otwiera drzwi do zatrudnienia i przedsiębiorczości. Niestety może również prowadzić do cyberprzemocy – szkód, takich jak zastraszanie, molestowanie, utrata prywatności i bezpośrednia przemoc – zwłaszcza wobec kobiet i dziewcząt.

Szczególną rolę w szerzeniu przemocy w mediach przypada na media społecznościowe i podejmowania działań edukacyjnych. Jedną z nich są szkolenia przeprowadzone przez maltańską fundację VSM pt.: „Tematyka przeciwdziałania przemocy cyfrowej wobec kobiet w mediach społecznościowych”. Program warsztatów organizowany na Malcie w dniach 24-29 wrzesień 2023 r. miał za zadanie zaprojektowanie treści internetowych do użycia treści przyszłej kampanii, która będzie realizowana przez fundację VSM oraz Stowarzyszenie DROGA w przyszłym roku.

Szkolenie stanowi część projektu „Partnership for the development of educational tools tackling gender-based cyber violence” dofinansowanego z programu Erasmus Plus.