Zapytanie ofertowe nr 7/ZO/2019

Informujemy, że Stowarzyszenie Droga ogłosiło zapytanie ofertowe na świadczenie usługi opiekuna rodziny w ramach projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4

Zapytanie ofertowe nr 6/ZO/2019

Informujemy, że Stowarzyszenie Droga ogłosiło zapytanie ofertowe na świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa terapeutycznego w zakresie pracy z osobami współuzależnionymi i/lub ofiarami przemocy w ramach projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4

Zapytanie ofertowe nr 5/ZO/2019

Informujemy, że Stowarzyszenie Droga ogłosiło zapytanie ofertowe na świadczenie usług w ramach funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin w projekcie „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4

Zapytanie ofertowe nr 4/ZO/2019

Informujemy, iż Stowarzyszenie Droga ogłosiło zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług psychologicznych w ramach projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4

Zapytanie ofertowe nr 3/ZO/2019

Informujemy, iż Stowarzyszenie Droga ogłosiło zapytanie ofertowe na świadczenie usług specjalistycznego doradztwa terapeutycznego w ramach projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4

Zapytanie ofertowe nr 2/ZO/2019

Informujemy, iż Stowarzyszenie Droga ogłosiło zapytanie ofertowe na świadczenie usługi konsultanta merytorycznego pracy z rodziną w ramach projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3

Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/2019

Informujemy, że Stowarzyszenie Droga ogłosiło zapytanie ofertowe na świadczenie usługi opiekuna rodziny w ramach projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4

Projekt „Nowa droga – nowe szanse”

W lutym Stowarzyszenie DROGA rozpoczęło realizację projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych ukierunkowanych na podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej mieszkańców. Projekt jest skierowany do rodzin z terenu miasta i gminy Olsztynek, w których występuje problem uzależnień oraz przemocy.

Aktualnie trwa rekrutacja uczestników do udziału w projekcie. Więcej informacji znajduje się w zakładce „Projekt „Nowa droga – nowe szanse„.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zapraszamy do udziału.

Bezpłatne usługi pomocy dla ofiar przemocy

stowarzyszenie droga porady prawne

Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA prowadzi nieodpłatne usługi pomocy dla ofiar przemocy domowej. W celu uzyskania porady i konsultacji ze specjalistą psychologiem, terapeutą i prawnikiem prosimy o kontakt na adres mailowy stowarzyszenie.droga@wp.pl oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce https://stowarzyszeniedroga.com.pl/kontakt-2/.