Wyniki zapytania ofertowego nr 1/ZO/2019

W związku z realizacją projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, iż w zapytaniu ofertowym nr 1/ZO/2019 na świadczenie usługi opiekuna rodziny w ramach projektu został wyłoniony następujący Wykonawca:

Anna Czechowicz
11-015 Olsztynek

Dodaj komentarz