Zapytanie ofertowe nr 9/ZO/2019

Informujemy, że Stowarzyszenie Droga ogłosiło zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć dla rodziców w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin w projekcie „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4

Dodaj komentarz