Wyniki zapytania ofertowego nr 10/ZO/2019

W związku z realizacją projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, iż w zapytaniu ofertowym nr 10/ZO/2019 na świadczenie specjalistycznych konsultacji i doradztwa psychologicznego w ramach projektu  został wyłoniony następujący Wykonawca: 
1. Agata Potkaj