Wyniki zapytania ofertowego nr 9/ZO/2019

W związku z realizacją projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, iż w zapytaniu ofertowym nr 9/ZO/2019 na świadczenie specjalistycznych konsultacji i doradztwa psychologicznego w ramach projektu zostali wyłonieni następujący Wykonawcy: 
Część I – Magdalena Kaska
Część II – Karolina Michniewicz – Szczepańska