Wyniki zapytania ofertowego nr 18/ZO/2019

Informujemy, iż w wyniku zapytania ofertowego nr 18/ZO/2019 w ramach projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy” zostały wybrane następujące oferty:
1.  Dorota Urbanowicz-Preuss.
2. Danuta Kołaczek