„Jestem, myślę, wybieram”

W okresie od 07.09.2020 r. do 30.11.2020 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok odbywały się  zajęcia informacyjno- edukacyjne pod nazwą „Jestem, myślę, wybieram”. Zajęcia te odbywały się na świetlicy profilaktycznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku .

Program zajęć adresowany był do  grupy młodzieżowej w wieku: 12 – 17 lat mających doświadczenia związane z zażywaniem alkoholu. Dostępność do zajęć była równa tak dla dziewcząt, jak i dla chłopców. Kwalifikacja  wynikała z wcześniej zebranych wywiadów i opinii pedagogów szkolnych. Grupa  liczyła 15  osób.

Rekrutacja odbyła się poprzez konsultacje i skierowania pedagogów szkolnych szkół podstawowych  w Olsztynku. Odbyły się spotkania z pedagogami szkolnymi, zostali oni zapoznani z celami i tematyką programu, wytypowali dzieci i młodzież kwalifikującą się do programu. Następnie odbyło się spotkanie   informacyjnie z kandydatami do uczestnictwa w programie, przedstawienie treści informacyjnych dotyczących programu, nawiązanie kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi kandydatów, zebranie pisemnej zgody na uczestnictwo.

Oferent przygotował treści programowe na każde spotkanie. Do w/w tematów zajęcia odbywały się w formie miniwykładów, dyskusji, ćwiczenia umiejętności, „burzy mózgów” dzielenia się własnym doświadczeniem, a także w formie gier, zabaw, odgrywania scenek, wykorzystanie elementów gry EKSPEDYCJA. Sporządzona została lista obecności na każdy dzień spotkania oraz karta zajęć z opisem tematów i działań wykonywanych podczas zajęć.

W okresie od 07.09.2020 r. do 30.11.2020 r. odbywały się  zajęcia informacyjno- edukacyjne. Na jednego prowadzącego przypadało 36 godzin. W miesiącu listopadzie z uwagi na wprowadzony w Polsce stan epidemii i obostrzenia związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19 zajęcia odbywały się on-line.

Program profilaktyczno – edukacyjny spełniał następujące założenia:

1. Program był propozycją pracy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży z Gminy Olsztynek.   
2.  Praca w programie rozwijała nowe sposoby zachowań i oparta była na bezpośrednim doświadczeniu uczestnika grupy.
3. Praca w programie oparta była na przeżywaniu doświadczenia przez uczestnika zajęć w oparciu o ćwiczenie zachowań z wielu obszarów (np. asertywności, komunikacji, wyrażania uczuć).
4. Praca w programie oparta była na przeżywaniu doświadczenia przez uczestnika zajęć w oparciu o proces przeżywania ,,tu i teraz”.
5. Program zakładał, że rozwój nowych, konstruktywnych zachowań jest procesem a nie jednostkowym aktem. Proces ten jest długotrwały i daje się go podzielić na etapy: poznawanie, rozumienie, autodiagnozowanie, godzenie się i akceptację.
6. Praca w programie oparta była na zdobywaniu wiedzy związanej z zakresem zdrowego stylu życia, jako alternatywy dla zażywania narkotyków .
7. Program zakładał zdobycie wiedzy na temat świadomego postrzegania siebie bez narkotyków.
8. Program zakładał zdobycie wiedzy przez dzieci i młodzież w zakresie rozumienia i wyrażania swoich uczuć.
9. W czasie trwania programu, uczestnicy zajęć budowali poczucie własnej wartości.
10. Program nie był gwarancją rozwiązania wszystkich problemów uczestnika zajęć, mógł jednak doprowadzić do rozwiązania problemów związanych z tematami poruszanymi na zajęciach grupowych oraz przy założeniu otwartości uczestnika.