Wsparcie online dla ofiar przemocy

Stowarzyszenie DROGA przygotowuje się do świadczenia wsparcia online za pomocą kanału wideo za pomocą platformy usług telemedycznych Doxy.me.

Obecnie trwają prace nad uruchomieniem tej usługi. Przewidywany czas rozpoczęcia realizacji wsparcia online to koniec marca 2021 r.