Narzędzia do wdrażania usług interwencji online dla ofiar przemocy

Poniżej przedstawiamy dwa mini-przewodniki dla organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych, które są zainteresowane wdrożeniem usług wsparcia online dla ofiar przemocy.

Mini-przewodniki zostały opracowane przez ekspertów Stowarzyszenia DROGA we współpracy z maltańską fundacją Vicitims Support Malta (VSM, http://victimsupport.org.mt), która realizuje tego typu usługi od 2004 r., a w tym roku w związku z pandemią Covid-19 uruchomiła specjalny kanał wideo wsparcia ofiar przemocy za pośrednictwem platformy usług medycyny zdalnej Doxy.me.

Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami:

  1. Mini przewodnik – zarządzanie usługami wsparcia online skierowanymi do ofiar przemocy domowej strategie i kompetencje
  2. Mini przewodnik – przygotowanie organizacji do świadczenia usług wsparcia online skierowanych do ofiar przemocy domowej
narzędzi do wsparcia online przemoc