Wspólne stanowisko Victim Support Europe i jej członków na temat europejskiego telefonu zaufania 116 006

Numer telefonu 116 006 był dedykowaną europejską linią wsparcia dla ofiar przestępstw od listopada 2009 r. Jednakże, prawie 15 lat później, numer ten  jest w użyciu zaledwie w 13 krajach.  Potrzebujemy waszej pomocy – ofiary potrzebują waszej pomocy  – aby linia 116 006 była dostępna w każdym państwie członkowskim! Żadna ofiara nie powinna zostać zapomniana ani pozostawiona bez pomocy. Numer jest łatwy do zapamiętania i pozwala wszystkim obywatelom UE, w domu bądź za granicą, szybko uzyskać pomoc po doświadczeniu przestępstwa. 

Wszystkie ofiary przemocy muszą mieć dostęp do tego telefonu zaufania; bez dostępu do linii 116 006 dziesiątki tysięcy ofiar czują się osamotnione i niesłyszane, bez możliwości podjęcia pierwszego kroku w stronę poprawy swojej sytuacji. Wszędzie tam gdzie linia 116 006 działa zapotrzebowanie na pomoc jest ogromne: świadczy o tym 63,330 telefonów w Holandii, 41,630 we Francji i 20,882 w Niemczech wykonanych tylko w 2022 r. Dzięki wykwalifikowanej obsłudze tysiące Europejczyków, którzy padli ofiarami przestępstw, mogli otrzymać informacje i wsparcie wtedy, gdy potrzebowali go najbardziej.

Niektóre ofiary nie mają nikogo do kogo mogą się zwrócić i pracownicy telefonu zaufania są często jedynymi osobami z którymi rozmawiają po traumatycznym przeżyciu. Przez to, linia 116 006, prowadzona głównie przez organizacje pozarządowe i dostarczające pomoc ofiarom, jest kluczowa do zapewnienia ofiarom odpowiednich informacje i wsparcia wsparcia którego najbardziej potrzebują.  

W 2022, EU Komisarz UE ds. Sprawiedliwości Didier Reynders i Eric Dupond-Moretti, francuski Straznik Pieczęci i Minister Sprawiedliwości wezwali wszystkie państwa członkowskie UE “do wykorzystania linii 116 006 do pomocy ich obywatelom, w przekonaniu, że jest to niezbędne narzędzie do zapewnienia informacji i pomocy ofiarom.”.

Od tamtego czasu, żadna nowa linia 116 006 nie została otwarta w jakimkolwiek państwie członkowskim UE. Belgia, Bułgaria, Cypr, Grecja, Węgry, Włochy, Litwa, Luksemburg, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia ani Hiszpania nie zaoferowały swoim obywatelom dostępu do linii 116 006. Jeżeli linia dla rodziców zagionionych dzieci – 116 000 – jest dostępna w każdym państwie, to dlaczego nie ma linii dla ofiar przestępstw?

Przez poprawki do Dyrektywy Praw Ofiar UE, wzywamy Komisję Europejską, Radę i Parlament do uczynienia linii 116 006 wymogiem we wszystkich państwach UE, i do wspierania państw członkowskich przez fundusze UE, tak jak ma to miejsce przy linii dla rodziców zaginionych dzieci. Odpowiednie finansowanie jest kluczowe dla nowych i istniejących telefonów zaufania. Wzrost finansowań pokazuje natychmiastowy wzrost poziomu korzystania z telefonów zaufania.

Wzywamy wszystkie państwa członkowskie UE do wsparcia organizacji pomocy ofiarom w utworzeniu lini 116 006 dla wszystkich ofiar przestępstw

Nie możemy zwlekać – 4000 morderstw, około 200,000 brutalnych przestępstw na tle seksualnym, ponad 600,000 napaści – ma miejsce każdego roku, a lista pozostałych przestępstw jest dużo dłuższa. 15% obywateli państw członkowskich pada każdego roku ofiarami przestępstw: mogą to być ludzie których znacie – rodzina, przyjaciele, koledzy.

Bez  waszej pomocy wiele ofiar będzie mieć problem ze znalezieniem wsparcia. Dołącz do nas w domaganiu się działania do UE i państw członkowskich. Może to być jedyna szansa na pomoc tym, którzy jej potrzebują.

Dołącz do naszej kampanii i udostępnij materiały dostępne na stronie www organizacji VSE oraz poniższe oświadczenie.