Weź udział w kampanii społecznej Responsible Together 2023

Stowarzyszenie DROGA przygotowuje się do wzięcia udział w kampanii społecznej #ResponsibleTogether2023 pt.: „Change is possible” (zmiana jest możliwa) poświęconej tematyce przemocy domowej. Kampania ta będzie realizowana przez europejską sieć WORK WITH PERPETRATORS, skupiającą ponad 70 organizacji pozarządowych i instytucji z całej Europy. Kampania odbędzie się w dniach od 25 listopada do 10 grudnia 2023 r. i będzie przebiegała w mediach społecznościowych i bezpośrednio na rzecz społeczności lokalnych.

W ramach kampanii przygotowujemy i przekażemy nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym organizacjom instytucjom szablony, treści i projekty graficzne, które będziemy odpowiednio personalizować do potrzeb polskiego odbiorcy, a następnie udostępniać w mediach społecznościowych, stronach internetowych oraz w formie plakatów w trakcie trwania kampanii.

Poszukujemy organizacji na terenie całego kraju zainteresowanych wsparciem nas w realizacji działań w zakresie np.: przekazywania własnych opinii na temat koncepcji kampanii, przygotowanych treści oraz angażowania zasobów lokalnych w formie pracy wolontariuszy.

Osoby i organizacje zainteresowane współpracą prosimy o kontakt za pośrednictwem naszego adresu mailowego.

Zapraszamy do współpracy!