Seminarium kontaktowe w projekcie 22 V’LA Erasmus Plus

W dniach od 8 do 13 maja 2023 r. w departamencie Saint-Brieuc we Francji odbędzie się pierwsze seminarium kontaktowe w ramach projektu 22 V’LA Erasmus Plus z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia DROGA.

Seminarium będzie miało na celu nawiązaniu współpracy z organizacjami z całej UE zaangażowanymi w realizację programów europejskich na rzecz młodzieży oraz wzmocnienie zdolności organizacyjnych do pracy na poziomach ponadnarodowych i międzysektorowych. Seminarium kontaktowe pozwoli nowym przyszłym liderom projektów na opracowanie koncepcji szerokiego partnerstwa współpracy.

Projekt jest finansowany ze środków programu Erasmus Plus.