Nowa publikacja stowarzyszenia na temat terapii dla sprawców metodą Jyväskylä

Nakładem wydawnictwa Marszałek z Torunia ukazała się właśnie nowa publikacja na temat terapii dla sprawców przemocy metodą Jyväskylä pt.:”Wprowadzenie do terapii grupowej dla sprawców przemocy metodą Jyväskylä”. Została ona opracowana przez członków Stowarzyszenia DROGA. Publikacja koncentruje się na zagadnieniach terapii grupowej. Jest ona skierowana jest nie tylko do terapeutów i psychologów, ale też do całego spektrum osób pracujących z osobami doświadczającymi przemocy jako forma wprowadzenia do zagadnień związanych z terapią dla sprawców przemocy. Może ona być włączana celem udoskonalana umiejętności praktyków zajmujących z problematyką przemocy domowej. Mamy nadzieję, że publikacja służyć będzie jako materiał poglądowy do promocji nie tylko samego modelu Jyväskylä w Polsce, ale przede wszystkim do zwiększenia popularności i dostępności wszelkiego rodzaju programów terapeutycznych dedykowanych sprawcom przemocy.

Więcej na temat działalności stowarzyszenia DROGA na:

Publikacja jest dostępna nieodpłatnie w wersji drukowanej. Osoby zainteresowane uzyskaniem publikacji prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub przez media społecznościowe.

Publikacja stanowi część projektu „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.