Dołącz do kampanii społecznej #ResponsibleTogether23 poświęconej przeciwdziałaniu przemocy domowej

W dniach od 25 listopada do 12 grudnia 2023 r. zostanie przeprowadzona kampania społeczna #ResponsibleTogether23 pt.: ZMIANA JEST MOŻLIWA!” poświęcona przeciwdziałaniu przemocy domowej. Kampania będzie realizowana przez Europejską Sieć WWP we współpracy z organizacjami pozarządowymi z całej UE tj. BAG TäHG (Niemcy), Vive Zene (Bośnia i Hercegowina), FNACAV (Francja), Stop Nasílí (Czechy), DUGA & UZOR (Chorwacja), CAM (Włochy), Relive (Włochy), White Dove (Włochy), CLMB (Albania), Quendra VANTRA (Albania), ZBT (Albania), SPAVO PROTEAS (Cypr), UG Buducnost Modrica (Bośnia i Hercegowina), LoM (Czechy), Social Insurance Board (Estonia), OPNA (Serbia) oraz Stowarzyszenie DROGA (Polska).

Przemoc domowa wymaga kompleksowego podejścia

Przemoc domowa pozostaje poważnym problemem na całym świecie i dotyka niezliczone osoby, zwłaszcza kobiety i dzieci. Kampania #ResponsibleTogether23 ma na celu zmianę tej sytuacji poprzez propagowanie kompleksowego podejścia do pracy ze sprawcami przemocy. Podkreślając znaczenie programów terapeutycznych dla sprawców, kampania ta ma na celu doprowadzenie do pozytywnych zmian, zwiększenia świadomości i reformy polityki społecznej w walce z przemocą domową.

Więcej na temat kampanii wkrótce na:

Czym jest WWP? Jest to organizacja założona w 2014 roku, zrzesza 69 członków z 34 krajów europejskich, w tym organizacje pozarządowe, instytucje badawcze i instytucje wsparcia ofiar przemocy.

Skontaktuj się z nami do 16 listopada br. i dołącz do kampanii – Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni! We are #ResponisbleTogether23

Wszystkie zainteresowane organizacje lub instytucje mogą dołączyć do kampanii organizując warsztaty, spotkania, seminaria i inne wydarzenia. Oferujemy bezpłatne materiały drukowane tj. plakaty, ulotki, broszury, kartki pocztowe.

Oferujemy również dostęp do bezpłatnych materiałów przygotowanych do samodzielnego prowadzenia kampanii w formie elektronicznej – filmy w języku polskim. Będą one dostępne na stronie www stowarzyszenia DROGA oraz na FB w dniach od 25 listopada do 12 grudnia 2023 r.

ZMIANA JEST MOŻLIWA!

Kampania jest wspierana przez UE.