Publikacja na temat przemocy wobec osób starszych

Nakładem wydawnictwa Marszałek ukazała się właśnie nowa publikacja przygotowana przez członków Stowarzyszenie DROGA we współpracy z Olsztyńskim Stowarzyszeniem Pomocy Telefonicznej poświęcona tematyce przemocy wobec osób starszych. Jej celem jest zaznajomienie przedstawicieli instytucji opieki społecznej, lekarzy, prawników, pracowników domów pomocy społecznej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z charakterystyką zjawiska, kładąc szczególny nacisk na diagnozowanie i zgłaszanie do odpowiednich instytucji. Mamy nadzieję, że publikacja trafi w ręce nie tylko osób starszych, ale też szerokiej rzeszy ludzi i instytucji którym leży na sercu nie tylko mówienie o przemocy wobec osób starszych, ale też profilaktyka i podejmowanie interwencji o charakterze prawnym.

Publikacja stanowi część projektu „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.