5 powodów zapobiegania przemocy domowej: kampania społeczna #ResponsibleTogether’23

  1. Programy dla osób stosujących przemoc domową pracują także na korzyść osób doznających przemocy
  2. Przemoc jest wyborem, a wybory, które podejmujemy mogą się zmieniać
  3. Współpraca specjalistów realizujących programy dla osób stosujących przemoc i specjalistów pomagających osobom doznającym przemocy zwiększa bezpieczeństwo dla każdej ze stron.
  4. Dzieci żyjące w środowisku gdzie występuje problem przemocy domowej także doświadczają przemocy, zasługują więc na szczególną uwagę podczas interwencji.
  5. Programy dla sprawców przemocy są kluczowym elementem zredukowania lub zakończenia przemocy domowej

Więcej na temat pracy ze sprawcami przemocy znajdziesz tutaj:

Materiały te zostały opracowane w ramach kampanii społecznej #ResponisbleTogether’23, realizowanej przez sieć WWP i wspieranej finansowo przez UE.