Wybieram marzenia, nie uzależnienia

Zakończono realizację programu pod nazwą „Wybieram marzenia, nie uzależnienia”, realizowanego w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Olsztynek na lata 2022 -2025. Program realizowany był na Świetlicy Profilaktycznej mieszczącej się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku na ulicy Niepodległości 19. Zadania realizowane były w każdy wtorek, w terminie od 01.02.2023 r. do 30.11.2023 r.


Program adresowany był do grupy młodzieżowej w wieku: 12 – 17 lat mających doświadczenia związane z zażywaniem alkoholu. Dostępność do zajęć była równa tak dla dziewcząt, jak i dla chłopców. Kwalifikacja wynikała z wcześniej zebranych opinii pedagogów szkolnych. Grupa liczyła 15 osób.

Program profilaktyczno – edukacyjny spełniał następujące założenia:

  1. Program był propozycją pracy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży z Gminy Olsztynek.
  2. Praca w programie rozwijała nowe sposoby zachowań i oparta była na bezpośrednim doświadczeniu uczestnika grupy.
  3. Praca w programie oparta była na przeżywaniu doświadczenia przez uczestnika zajęć w oparciu o ćwiczenie zachowań z wielu obszarów (np. asertywności, komunikacji, wyrażania uczuć).
  4. Praca w programie oparta była na przeżywaniu doświadczenia przez uczestnika zajęć w oparciu o proces przeżywania ,,tu i teraz”.
  5. Program zakładał, że rozwój nowych, konstruktywnych zachowań jest procesem, a nie jednostkowym aktem. Proces ten jest długotrwały i daje się go podzielić na etapy: poznawanie, rozumienie, autodiagnozowanie, godzenie się i akceptację.
  6. Praca w programie oparta była na zdobywaniu wiedzy związanej z zakresem zdrowego stylu życia jako alternatywy dla zażywania narkotyków.
  7. Program zakładał zdobycie wiedzy na temat świadomego postrzegania siebie bez narkotyków.
  8. Program zakładał zdobycie wiedzy przez dzieci i młodzież w zakresie rozumienia i wyrażania swoich uczuć.
  9. W czasie trwania programu, uczestnicy zajęć budowali poczucie własnej wartości.
  10. Program nie był gwarancją rozwiązania wszystkich problemów uczestnika zajęć, mógł jednak doprowadzić do rozwiązania problemów związanych z tematami poruszanymi na zajęciach grupowych oraz przy założeniu otwartości uczestnika.

Prowadzący przygotowali treści programowe na każde spotkanie. Do w/w tematów zajęcia odbywały się w formie miniwykładów, dyskusji, ćwiczenia umiejętności, „burzy mózgów” dzielenia się własnym doświadczeniem, a także w formie gier, zabaw, odgrywania scenek, wykorzystanie elementów gry EKSPEDYCJA. Wykorzystano elementy programu rekomendowanego „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”.