Podsumowanie kampanii społecznej #ResponisbleTogether23

W dniach od 25 listopada do 10 grudnia 2023 r. została zorganizowana europejska kampania społeczna pt. #ResponsibleTogether’23 poświęcona przeciwdziałaniu przemocy domowej poprzez upowszechnianie programów terapeutycznych skierowanych do sprawców przemocy w rodzinie. Organizatorem kampanii była europejska sieć WWP we współpracy z wchodzącymi w jej skład instytucjami i organizacjami pozarządowymi z całej Europy: BAG TäHG (Niemcy), Vive Zene (Bośnia i Hercegowina), FNACAV (Francja), Stop Nasílí (Czechy), DUGA & UZOR (Chorwacja), CAM (Włochy), Relive (Włochy), White Dove (Włochy), CLMB (Albania), Quendra VANTRA (Albania), ZBT (Albania), SPAVO PROTEAS (Cypr), UG Buducnost Modrica (Bośnia i Hercegowina), LoM (Czechy), Social Insurance Board (Estonia), OPNA (Serbia) oraz Stowarzyszenie DROGA (Polska).

Na terenie Polski, kampania była zorganizowana w mediach społecznościowych oraz w formie seminariów i dotarła do 1170 osób (interakcje). W całej Europie treści naszej kampanii w mediach społecznościowych zobaczyło łącznie 84524 osób (interakcje).

Dziękujemy wszystkim organizacjom i instytucjom z Polski, które wsparły kampanię. Szczególne podziękowania dla PCPR w Sieradzu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w nowej edycji kampanii zaplanowanej na listopad i grudzień 2024!