Nabór na szkolenia w zakresie stosowania komunikacji z ofiarami przestępstw

Informujemy, rozpoczynamy nabór na nieodpłatne szkolenia skierowane do pracowników sądów, policji, miejskich ośrodków pomocy społecznej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, liderów społeczności lokalnych i osób w zakresie stosowania komunikacji z ofiarami przestępstw, której celem jest unikanie wtórnej wiktymizacji.

Szkolenia zostaną zorganizowane w dniach 15-16 luty oraz 14-15 marca 2024 r. w Olsztynku w siedzibie MOPS, ul. Niepodległości 19. Początek o godz. 09.00. Zajęcia będą prowadzone przez Panią Ewę Szerszeniewską oraz Agatę Potkaj. Zgłoszenia od instytucji jak i poszczególnych osób przyjmujemy na adres mailowy stowarzyszenia oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych. Liczba miejsc ograniczona!

Szkolenia zostaną zrealizowane nieodpłatnie w ramach grantu pt.: „Popularyzacja zapisów europejskiej dyrektywy ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw”, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu SPLOT WARTOŚCI.