Międzynarodowe seminarium na temat przeciwdziałania mowie nienawiści

Zapraszamy na otwarte seminarium szkoleniowe na temat metod pomocy ofiarom mowy nienawiści pt.: „Mowa nienawiści to nie wirtualna rzeczywistość”. Seminarium odbędzie się w dniach 5-8 marca 2024 r. w Olsztynku i wezmą w nim udział przedstawiciele Stowarzyszenia DROGA oraz Lab.in.s z Turynu (Włochy). Tematem seminarium będzie przedstawienie prawnych, kryminologicznych i semantycznych aspektów mowy nienawiści oraz zaprojektowanie narzędzi edukacyjnych na rzecz budowania społeczności odpornych na oddziaływanie mowy nienawiści. Spotkania każdego dnia rozpoczynają się o godz. 9.00.

Seminarium jest skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, służby zdrowia, policji, władz lokalnych, edukacji oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Wszystkich zainteresowanych do udziału w seminarium zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa poprzez profil na FB lub adres mailowy stowarzyszenia DROGA. Uwaga: liczba miejsc ograniczona. Spotkanie z gośćmi z zagranicy będzie tłumaczone na język polski.

Program seminarium:

W trakcie trwania seminarium swoje prezentacje wygłoszą przedstawiciele stowarzyszenia DROGA m.in.: dr. hab. Monika Kotowska, dr. Maciej Duda, Krzysztof Rubas, dr hab. Agnieszka Zduniak, Krzysztof Wilczek, Emilia Kowalik, oraz przedstawiciele Lab.in.s: Patricia Rodríguez Pulido, Michele Caccavo, Andrea Serafini.

Michele Caccavo – wspólnym wątkiem jego osobistych i zawodowych doświadczeń jest przeplatanie się takich tematów, jak triada: szkolenie/edukacja/edukacja, praca, sprawiedliwość i „terapeutyczna praca w sieci społecznej” metodologią „Kliniki Porozumienia”.

Andrea Serafini – studiował w Mediolanie, gdzie uzyskał dyplom operatora w Centrum Kształcenia Zawodowego Techniki Filmowej i Telewizyjnej. Zajmuje się również kwestiami społecznymi związanymi m.in z tematyką przeciwdziałania mowy nienawiści.

Patricia Rodríguez Pulido – Wiceprezes Lab.in.s, zajmuje się emocjonalną edukacją finansową i wielokulturową wiedzą finansową w kontekście sytuacji osób dotkniętych przemocą psychiczną i emocjonalną.

Seminarium jest dofinansowane ze środków programu Erasmus Plus i stanowi element projektu „Podnoszenie potencjału organizacyjnego instytucji i społeczności lokalnych w zakresie świadczenia wsparcia ofiarom przestępstw z nienawiści”.