Zakończenie rekrutacji na szkolenie zakresie stosowania komunikacji z ofiarami przestępstw

Informujemy, że w związku z dużą ilością zgłoszeń rekrutacja na szkolenie zakresie stosowania komunikacji z ofiarami przestępstw, której celem jest unikanie wtórnej wiktymizacji zaplanowania w dniach 14-15 marca 2024 r. w Olsztynku została zakończona.

Szkolenia w ramach grantu pt.: „Popularyzacja zapisów europejskiej dyrektywy ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw”, są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu SPLOT WARTOŚCI.