Relacja z międzynarodowego seminarium poświęconego mowie nienawiści

W dniach 05-08.03.2024 r. Stowarzyszenie DROGA przy wsparciu MOPS w Olsztynku zorganizował międzynarodowe seminarium poświęcone mowie nienawiści pt.:”Mowa nienawiści to nie wirtualna rzeczywistość” w którym udział wzięli przedstawiciele Lab.in.s – włoskiej spółdzielni socjalnej zajmującą się tematyką przeciwdziałania mowie nienawiści. W trakcie czterech dni seminarium stanowiącego część projektu pt.:”Upskilling organisational potential of stakeholders in providing grassroots services to victims of hate crimes” udział w nim wzięło 40 osób, w tym Burmistrz Olsztynka Pan Robert Waraksa, przedstawiciele PCPR w Olsztynie, Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, pedagodzy, terapeuci, nauczyciele, pracownicy socjalni, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Seminarium było okazją do przedstawienia różnych koncepcji mowy nienawiści i sposobów jej zapobiegania z udziałem różnych instytucji lokalnych i przy wykorzystaniu narzędzi edukacyjnych.

Poniżej relacja zdjęciowa z tego wydarzenia:

Seminarium zostało współfinansowany ze środków programu Erasmus Plus w ramach projektu pt.:”Upskilling organisational potential of stakeholders in providing grassroots services to victims of hate crimes”.