Międzynarodowe seminarium poświęcone cyberwiktymizacji wśród młodzieży

Zapraszamy na otwarte warsztaty poświęcone tematyce wiktymizacji cyfrowej i jej odziaływaniu na młodzież. Warsztaty odbędą się w dniach 9-12 kwietnia 2024 r. w Olsztynku w siedzibie MOPS w Olsztynku i wezmą w nim udział przedstawiciele stowarzyszenia DROGA oraz stowarzyszenia ADIJ22 z Francji. Wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych po uprzedniej rejestracji.

Seminarium jest skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą ale też instytucji służby zdrowia, policji, władz lokalnych, edukacji oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Tematem seminarium będzie zrozumienie zjawiska nękania cyfrowego wśród młodzieży, w tym:

  1. identyfikacja „białych plam” i zwiększenie praktycznej wiedzy na temat cyfrowego nękania młodzieży
  2. zrozumienie luk oraz zwiększanie umiejętności na temat wykorzystywania danych do zwalczania cyberprzemocy wśród młodzieży
  3. poprawa kompetencji osób pracujących z młodzieżą w zakresie cyberbezpieczeństwa umożliwiającego zapobieganie i zwalczanie cyberprzemocy.

Prezentacje wygłoszą przedstawiciele stowarzyszenia DROGA, ADIJ22 (Francja) m.in. dr. hab. Monika Kotowska, Krzysztof Rubas, Agata Potkaj, Elise Becavin, Rozenn Tanguy.

Program seminarium:

Seminarium jest dofinansowane ze środków programu Erasmus Plus.