Parlament UE zatwierdza pierwsze w historii przepisy dotyczące zwalczania przemocy domowej

W środę 24 kwietnia br. Parlament Europejski przyjął pierwsze w historii UE przepisy dotyczące zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Dyrektywa wzywa do wprowadzenia silniejszych przepisów przeciwdziałających cyberprzemocy, lepszej pomocy dla ofiar i podjęcia kroków zapobiegających gwałtom. Nowe przepisy określają szczegółowe wytyczne dotyczące przestępstw popełnianych w Internecie, takich jak ujawnianie informacji prywatnych i intymnych lub zmanipulowanych, cyberprześladowanie, nękanie w Internecie, podżeganie do przemocy lub nienawiści w Internecie oraz cyberflashing.

Parlament UE zwraca uwagę na konieczność ochrony dzieci będących świadkami przemocy domowej w rodzinie doświadczających bezpośrednich szkód psychologicznych i emocjonalnych, co wpływa na ich rozwój oraz zwiększone ryzyko chorób fizycznych i psychicznych. Przyznanie, że dzieci, które ucierpiały bezpośrednio w wyniku bycia świadkami przemocy domowej, same są ofiarami, stanowi ważny krok w kierunku ich ochrony.