Pomoc młodzieży dotkniętej nękaniem w Internecie

Stowarzyszenie ADIJ22 z Francji oraz Stowarzyszenie DROGA wspólnie przystępują do realizacji projektu pt.:”Community-based educational tools for the prevention of cyberbullying and cybervictimisation” w zakresie przeciwdziałania nękaniu młodzieży w Internecie.

Projekt ma na celu stworzenie społecznościowych narzędzi edukacyjnych do walki z cyberprzemocą i budowanie potencjału organizacji i instytucji wspierającej młodzież przeciwdziałaniu i profilaktyce cyberwiktymizaji. Narzędzia wypracowane w ramach projektu będą służyć prowadzeniu programów edukacyjnych i wczesnemu wykrywaniu dzieci i młodzieży zagrożonych nękaniem w Internecie.

Projekt jest finansowany ze środków programu Erasmus Plus.