Wyniki zapytania ofertowego nr 3/ZO/2019

W związku z realizacją projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, iż w zapytaniu ofertowym nr 3/ZO/2019 na świadczenie usług specjalistycznego doradztwa terapeutycznego w ramach projektu został wyłoniony następujący Wykonawca:

Część I, część II, część III:
Krzysztof Rubas
10-257 Olsztyn

Dodaj komentarz