Wyniki zapytania ofertowego nr 4/ZO/2019

W związku z realizacją projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, iż w zapytaniu ofertowym nr 4/ZO/2019 na świadczenie specjalistycznych usług psychologicznych w ramach projektu został wyłoniony następujący Wykonawca:

Część I, część II, część III:
Agata Potkaj
10-550 Olsztyn