Wyniki zapytania ofertowego nr 6/ZO/2019

W związku z realizacją projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, iż w zapytaniu ofertowym nr 6/ZO/2019 na świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa terapeutycznego w ramach projektu został wyłoniony następujący Wykonawca:
Część I – Ewa Szerszeniewska, 11-015 Olsztynek
Część II – brak ofert
Część III – brak ofert

Dodaj komentarz