Wyniki zapytania ofertowego nr 5/ZO/2019

W związku z realizacją projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, iż w zapytaniu ofertowym nr 5/ZO/2019 na świadczenie usług w ramach funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin w ramach projektu zostali wyłonieni następujący Wykonawcy:

Część I – brak ofert
Część II – Iwona Zawierucha, 11-015 Olsztynek
Część III – Dorota Rogowska, 11-015 Olsztynek

Dodaj komentarz