Rozeznanie rynku nr 01/03/RC/2019

W ramach realizacji projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Droga ogłasza rozeznanie cenowe dotyczące usługi świadczenia indywidualnego doradztwa prawnego dla uczestników projektu.

Ofertę należy złożyć w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną [e-mail stowarzyszenie.droga@wp.pl], osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie DROGA, ul. Niepodległości 19, 11-015 Olsztynek w nieprzekraczalnym terminie: do 29 marca  2019 br. do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

  1. Rozeznanie rynku
  2. Formularz oferty