Wyniki zapytania ofertowego nr 8/ZO/2019

W związku z realizacją projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, iż w zapytaniu ofertowym nr 8/ZO/2019 na współprowadzenie warsztatów psychologiczno-terapeutycznych w zakresie pracy z osobami współuzależnionymi i/lub ofiarami przemocy w ramach projektu został wyłoniony następujący Wykonawca: 
1. Ewa Szerszeniewska