Tak smakuje życie – wyjazd zimowy wychowanków PCPR

Od 26.01.2020 r do 01.02.2020 r. odbył się wyjazd zorganizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku, w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Olsztynek na  rok 2020.

Wypoczynek zimowy z programem profilaktycznym ze szczególnym uwzględnieniem programów rekomendowanych oraz zajęć edukacyjnych, informacyjnych i socjoterapeutycznych realizowany był pod nazwą własną „Tak smakuje życie” w którym udział wzięli wychowankowie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Olsztynku w Olsztynku- placówki Interwencyjnej. Opiekę nad wychowankami sprawowali wychowawcy zatrudnieni w Domu dla Dzieci „ZGODA”.

Podczas wyjazdu realizowano zajęcia o charakterze edukacyjnym oraz socjoterapeutycznym z zakresu profilaktyki uzależnień. Spotkania odbywały się codziennie w godzinach popołudniowych. Tematami rozmów była dopalacze, uzależnienia od narkotyków alkoholu i nikotyny, wzmacnianie pozytywnego obrazu własnej osoby, nauka mówienia nie. Ponadto w czasie wyjazdu zorganizowano wyjścia w góry: Gubałówkę,  do Doliny Chochołowskiej, Doliny Kościeliskiej, zwiedzanie Zakopanego i Krupówek .  Zorganizowano również kulig. Wychowankowie codziennie odbywali naukę jazdy na nartach. W czasie zorganizowanym przeprowadzano gry i zabawy na świeżym powietrzu oraz w pomieszczeniach pensjonatu.

Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez dotacji z Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Olsztynek na rok 2020r.