Sprawozdanie KIS za rok 2020

W okresie od 15 stycznia 2020 r. do 18 grudnia 2020 r. w Klubie Integracji Społecznej  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku realizowany był  program funkcjonowania Punktów Konsultacyjnych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, osób współuzależnionych, osób uzależnionych od alkoholu oraz nadużywających alkoholu i Prawniczego Punkty Konsultacyjnego. W/w okresie odbyło się 326 konsultacji specjalistycznych dla mieszkańców Gminy Olsztynek.

Konsultacje przeprowadzono u 216 kobiet i 110 mężczyzn.

Ilość wizyt w poszczególnych punktach konsultacyjnych:

1. Punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy – 69 osób, 50 kobiet i 19 mężczyzn;
2. Prawniczy punkt konsultacyjny – 77 osób, 53 kobiety i 24 mężczyzn;

3. Punkt konsultacyjny dla osób współuzależnionych – 100 osób, 93 kobiety i 7 mężczyzn;
4. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i nadużywających alkoholu – 80 osób, 20 kobiet i 60 mężczyzn.

W okresie od 15 marca 2020r. do 31 maja 2020r. ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19 i obostrzenia związane z epidemią, działalność Punktów Konsultacyjnych zawieszono. W miesiącach listopad – grudzień 2020r. ze względu na II rzut pandemii koronawirusa COVID-19 konsultacje specjalistyczne odbywały się on – line.

Wieloletnie doświadczenia w Prawniczym Punkcie Konsultacyjnym i w Punktach Konsultacyjnych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, osób współuzależnionych i osób uzależnionych oraz nadużywających alkoholu dowiodło, że przemoc i spożywanie alkoholu na terenie Gminy jest poważnym problemem natury społecznej i prawnej. Zjawisko to, zarówno w swej fizycznej, psychicznej jak i ekonomicznej postaci przez swoją nagminność generuje problemy prawne i osobiste, których samodzielne rozwiązanie często leży poza indywidualnymi możliwościami  danej osoby i jej rodziny.

W społeczności lokalnej wciąż niestety pokutuje przekonanie, że przemoc czy spożywanie alkoholu jest sprawą rodzinną a rozwiązywanie tego rodzaju problemów powinno odbywać się w zaciszu domowym. Jednak zarówno świadkowie, jak i osoby doświadczające w/w problemów zaczynają coraz częściej szukać pomocy prawnej, doradczej i terapeutycznej. Co istotne, stanowią oni sporą grupę beneficjentów Punktów Konsultacyjnych, ponieważ stosowanie przemocy,  czy picie alkoholu skutkuje wieloma restrykcjami prawnymi i osobistymi – przykładowo: żona wnosi pozew o rozwód, państwo jako instytucja interesuje się ich dziećmi itd. Takie osoby, przy okazji rozwiązywania bieżących problemów prawnych i osobistych, również są uświadamiane, że ich postawa i zachowanie w kontekście stosowania zachowań dysfunkcyjnych rodzą poważne konsekwencje, których skutków niejednokrotnie nie da się już naprawić. Uświadamia się im, że zarówno oni jak i ich rodziny leżą w obrębie zainteresowania Gminy a rozwiązywanie ich problemu, w każdej formie, jest jednym z priorytetów jeśli chodzi o działalność władz regionu. Programy Punktów Konsultacyjnych stanowią więc niezbędną podwalinę do tego, aby przemoc i spożywanie alkoholu z perspektywy prawnej stała się problemem, który jest uświadamiany mieszkańcom Gminy oraz rozwiązywany na bieżąco. W dłuższej perspektywie skuteczna realizacja Programu może odegrać rolę profilaktyczne  a w konsekwencji ograniczającą zjawisko przemocy na terenie Gminy do minimum.