Wsparcie dla ofiar i sprawców przemocy w 2021 r.

W I kw. 2021 r. członkowie Stowarzyszenia DROGA będą świadczyć pomoc w następujących obszarach:

  • Krzysztof Rubas, poniedziałki, godz. 15-17: konsultacje indywidualne dla sprawców przemocy w rodzinie;
  • Ewa Szerszeniewska, środy, godz. 15-17: poradnictwo specjalistyczne dla ofiarami przemocy domowej i ds. pracy z osobami współuzależnionymi.