SEMINARIUM „PRZEMOC – DROGA DONIKĄD”

W dniu 25.02.2021 r. o godz. 10.00. Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących DROGA oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku organizuje seminarium pt.: „Przemoc – droga donikąd” poświęcone metodom pracy z ofiarami przemocy świadczonym przez fundację Vicitims Support Malta (VSM). Webinarium będzie też okazją do prezentacji usług wsparcia i interwencji kryzysowej stosowanych przy użyciu narzędzi online funkcjonujących na Malcie i stosowanych przez VSM.

Zgłoszenia do udziału w seminarium przyjmowane są do dnia 24.02.2021 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: stowarzyszenie.droga@wp.pl (proszę w tytule maila wpisać hasło
„seminarium”, a w treści wiadomości imię i nazwisko oraz organizację reprezentowaną przez uczestnika).

Seminarium odbędzie się na platformie Google.Meet. Po zarejestrowaniu się każdy uczestnik otrzyma link do seminarium.

Program seminarium „PRZEMOC – DROGA DONIKĄD”:

10.00 – Wstęp i powitanie
10.10-10.20: „Zarządzanie usługami wsparcia online skierowanymi do ofiar przemocy
domowej strategie i kompetencje na przykładzie maltańskiej fundacji VSM” – Krzysztof
Wilczek, Wiceprezes Stowarzyszenia DROGA
10.20-10.30: „Przygotowanie organizacji do świadczenia usług wsparcia online skierowanych do ofiar przemocy domowej” – Krzysztof Wilczek, Wiceprezes Stowarzyszenia DROGA

10.30-10.40: „Metody pracy i zarządzanie grupami wsparcia ofiar przemocy w rodzinie na
podstawie doświadczeń maltańskich” – Krzysztof Rubas, terapeuta, członek Stowarzyszenia
DROGA

10.40-10.50: „Szkolenia w zakresie poprawy samooceny ofiar przemocy na podstawie
doświadczeń maltańskich” – Krzysztof Rubas, terapeuta, członek Stowarzyszenia DROGA
10.50-11.00: „Program szkoleń w zakresie poprawy samooceny ofiar przemocy na podstawie doświadczeń maltańskich” – Ewa Szerszeniewska, terapeutka, Dyrektor MOPS w Olsztynku
11.00 – 11.10 – Zapowiedź następnej konferencji – „Metoda Jyväskylä – fiński program
terapii dla sprawców przemocy”
11.10 – 11.25 – Sesja pytań i odpowiedzi
11.30 – Zamknięcie seminarium

Seminarium będzie zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.