To już 11 lat funkcjonowania Stowarzyszenia Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA!

Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA zostało zarejestrowane latem 2010 roku. Od tego czasu zrealizowano wiele projektów związanych z tematyką przemocy w rodzinie i uzależnień. Oto kalendarium z przypomnienie niektórych wydarzeń:

2017 rok

Realizacja programu DULUTH. W kwietniu 2017 roku MOPR i PCPR w Olsztynku zakończyły X edycję programu ,,DULUTH” dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Jest zatem okazja do podsumowania funkcjonowania programu.

2016 rok

Grupa socjoterapeutyczna. Od września 2016 roku w ramach projektu pt.: „Olsztynek – gmina bez przemocy” w pomieszczeniach MOPS – KIS rozpoczęła funkcjonowanie grupa socjoterapeutyczna dla młodzieży z rodzin z problemem przemocy. Na zajęciach budowane będą osobiste strategie radzenia sobie z bieżącymi problemami. Zajęcia prowadzi Pani Krystyna Kuźniewska – pedagog, socjoterapeutka. Zajęcia odbywają się w środy i czwartki w godz. 16.00 – 17.30.

Realizacja autorskiego programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania przemocy „Przemoc na randkach”. Cel programu to zapobieganie przemocy w związkach, grupach rówieśniczych, uświadomienie i nauka rozpoznawania „sygnałów ostrzegawczych przemocy”, wskazanie co można zrobić, gdy przemoc występuje w związku. Adresaci: młodzież w wieku ok. 14-19 lat.

2015 rok

Realizacja programu postrehabilitacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych po ukończonym procesie leczenia.

Konferencja „Problemy uzależnień behawioralnych”.

Rok 2014

IV Wojewódzka Konferencja obchodów dni walki z przemocą wobec kobiet w ramach kampanii.

Wizyta delegacji z Departamentu Côtes d’Armor w Olsztynku.

2 lipca 2014 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku odbyła się wizyta studyjna Delegacji z Departamentu Côtes d’Armor z Francji.

Szkolenie warsztatowe dla osób prowadzących świetlice wiejskie na terenie miasta i gminy Olsztynek w zakresie poprawnych metod pracy na pojawiające się problemy społeczne.

Program postrehabilitacyjny dla osób uzależnionych po ukończonym podstawowym programie leczenia.

Realizacja programu profilaktycznego ,,Złapany w sieć”.

Rok 2013

Wojewódzka konferencja „Realizacja programów profilaktycznych z zakresu problematyki uzależnień w województwie warmińsko-mazurskim”.

Film – musical: Na przełomie maja i czerwca 2013r. Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku ukończyły pracę nad postprodukcją profilaktycznego filmu musicalowego ,,Noc w środku dnia”. Efektem działań jest wyprodukowanie płyt DVD, które posłużą do realizacji programów z zakresu profilaktyki uniwersalnej w placówkach oświatowych.

Konferencja – Współuzależnienie: Dnia 14 czerwca 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olsztynku odbyła się Wojewódzka Konferencja „Realizacja zadań z zakresu pomocy dla osób współuzależnionych z województwa warmińsko – mazurskiego”.

Więcej informacji na „starej” stronie internetowej Stowarzyszenia DROGA:

https://stowarzyszenie-droga.wixsite.com/olsztynekbezprzemocy