Model Jyväskylä w polskiej praktyce

Zachęcamy do zapoznania się z pierwszymi rezultatami projektu pt.: „Model Jyväskylä. Innowacyjny program w zakresie psychoterapii dla sprawców przemocy”. Wkrótce w ramach Wydawnictwa Stowarzyszenia Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku ukaże się tematyczna publikacja poświęcona tej formie terapii. Na początek prezentujemy jedno z ważnych zagadnień modelu – kwestię tożsamości kobiety oraz zagadnienie ojcostwa w kontekście leczenia osób uwikłanych w sytuację przemocy.

Model pracy z przemocą intymną partnera w Jyväskylä został zapoczątkowany dwadzieścia lat temu jako wielospecjalistyczny projekt współpracy w Jyväskylä w Finlandii. Dwie współpracujące agencje – lokalne Centrum Kryzysowe Mobilne i Centrum Szkoleniowe i Badawcze Psychoterapii Uniwersytetu Jyväskylä, służą zarówno ofiarom, jak i sprawcom IPV oraz współpracują z różnymi instytucjami opieki społecznej i policją. Model terapii IPV według modelu Jyväskylä jest różny od wielu innych europejskich i amerykańskich programów leczenia sprawców, głównie dlatego, że jest to metoda dobrowolne i niepodręcznikowa. Terapie grupowe łączą podejście konfrontacyjne oparte na koncepcji tożsamości płci IPV z różnymi podejściami terapeutycznymi. Sesje grupowe nie są zorganizowane tematycznie. Jednak każda sesja grupowa ma na celu skupienie się na przemocy i odpowiedzialności za przemoc wśród jej uczestników. Główne zasady leczenia grupowego to skupienie się na bezpieczeństwie, przemocy, wyborach, poczuciu winy i męskiej tożsamości. Publikacja na temat modelu Jyväskylä będzie dostępna już wkrótce na stronie internetowej Stowarzyszenia DROGA w Olsztynku.

Artykuły do pobrania:

  1. Koncepcja ojcostwa w terapii metodą Jyväskylä
  2. Perspektywa płci w terapii metodą Jyväskylä