Projekt pt. „DROGA DO LEPSZYCH KOMPETENCJI” uzyskał dofinansowanie ze środków programu E+!

Projekt pt.: „Droga do lepszych kompetencji” uzyskał finansowanie ze środków programu Erasmus Plus. Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy i kompetencji kadry Stowarzyszenia Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA poprzez opracowanie narzędzi i metod uczenia się osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym, których przyczynami są status materialny, niskie kompetencje osobiste czy społeczne, ale też umiejętności uczenia się oraz kompetencje obywatelskie.

Projekt ma za zadanie podniesienie jakości usług edukacyjnych świadczonych przez członków Stowarzyszenia, rozwój współpracy międzynarodowej z organizacjami, które wspierają pośrednio lub bezpośrednio działania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wzrost kompetencji pracowników specjalizujących się w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i opracowanie lepszych programów w zakresie wychodzenia z wykluczenia społecznego.

Projekt zakłada przeprowadzenie 20 mobilności do trzech krajów UE i będzie realizowany we współpracy z naszymi wieloletnimi partnerami ponadnarodowymi: fundacją Victim Support Malta (Malta), Uniwersytetem Jyväskylä (Finlandia) oraz Association Franco-Polonaise Côtes d’Armor Warmie Mazurie (Francja).