Stowarzyszenie DROGA uzyskało dofinansowanie projektu pt.: „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”

Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pt.:”Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”.

Celem projektu jest wzrost zaangażowania społeczności lokalnej, mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w zadania związane z przeciwdziałaniem zjawisku przemocy w rodzinie. W ramach projektu opracowane zostaną specjalistyczne i partycypacyjne programy wspierające rozwój kompetencji ekspertów ale również przedstawicieli społeczności lokalnych niewiązanych z tematyką zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, które prowadzą do wzrostu aktywności tych społeczności w wysiłkach na rzecz ograniczania przemocy.

Rezultatem projektu będzie wydanie trzech publikacji dedykowanych tematyce przemocy wobec wybranych grup społecznych, zwłaszcza seniorów, dzieci i młodzieży, przeprowadzenia szkoleń dla profesjonalistów oraz wyłonienia liderów wśród grup społecznych naszego regionu, w szczególności przedstawicieli oświaty, policji, pracowników służb społecznych i władz lokalnych, którzy przy wsparciu partnerów publicznych i społecznych i ekspertów.

Projekt będzie realizowany we współpracy z Olsztyńskim Telefonem Zaufania.

Projekt pt.: „Przemoc to niemoc. Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.