Stowarzyszenie DROGA nawiązało współpracę z organizacją Work With Perpetrators

Stowarzyszenie DROGA nawiązało współpracę z międzynarodową organizacją WORK WITH PERPETRATORS (WWP) zajmującą się kwestami przemocy w rodzinie. Założona w 2014 roku zrzesza obecnie 65 członków z 32 krajów europejskich. Wśród członków sieci znajdują się organizację realizujące programy dla sprawców przemocy, jednostki badawcze, organizacje pozarządowe oraz instytucje zajmujące się wspieraniem ofiar przemocy. Celem funkcjonowania sieci jest ograniczenie zjawiska przemocy w związkach intymnych (IPV) oraz upowszechnienia punktu widzenia, że przemoc ze względu na płeć stanowi naruszenie praw człowieka kobiet. WWP dąży do zbudowania świata opartego na równości płci poprzez wspieranie organizacji członkowskich w ich pracy nad eliminacją IPV, zwłaszcza wśród mężczyzn.

Więcej informacji na temat WPP znajduje się na oficjalnej stronie sieci Work With Perpetrators: www.work-with-perpetrators.eu