Konsultacje psychologiczne dla ofiar przemocy

W ramach projektu pt.:”Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” prowadzone są nieodpłatne konsultacje psychologiczne dla ofiar przemocy w rodzinie prowadzone przez Panią Agnieszkę Bucałę. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią z Agnieszką lub osobami ze Stowarzyszenia.

Projekt pt.: „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.