Szkolenie online dla konsultantów-wolontariuszy Olsztyńskiego Telefonu Zaufania

W dniu 17 lutego 2022 r. Stowarzyszenie DROGA organizuje nieodpłatne szkolenie online dla konsultantów Olsztyńskiego Telefonu Zaufania w zakresie rozpoznawania i wsparcia osób doświadczających przemocy. Szkolenie poprowadzi Pan Krzysztof Rubas – certyfikowany terapeuta w obszarze przemocy. Szkolenie ma za zadanie podwyższenie kwalifikacji wolontariuszy pracujących w Olsztyńskim Telefonie Zaufania, ale też zwiększyć dostępność specjalistycznego wsparcia oferowanego przez Stowarzyszenie DROGA.

Szkolenie stanowi część projektu pt.: „Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej” w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.