Krótkie podsumowanie działań w projekcie „Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej”

W miesiącach od listopada 2021 r. do końca stycznia 2022 przeprowadzonych zostało łącznie 131 rozmów telefonicznych przeprowadzonych przez konsultantów Olsztyńskiego Telefonu Zaufania – partnera projektu z osobami dotkniętymi przemocą domową z czego 36 dotyczyło używania przemocy fizycznej, 111 przemocy psychicznej i emocjonalnej, 44 przemocy ekonomicznej i 11 przemocy seksualnej.

W tym samym okresie eksperci ze Stowarzyszenia DROGA udzieli łącznie 95 godzin wsparcia prawnego, terapeutycznego i psychologicznego.

Realizacja projektu „Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej” jest finansowana w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) na lata 2014-2021.