Materiały ze szkolenia dla wolontariuszy OTZ na temat wsparcia osób doświadczających przemocy

W dniu 17 lutego 2022 r. odbyło się szkolenie online dla konsultantów Olsztyńskiego Telefonu Zaufania (OTZ) w zakresie rozpoznawania zjawiska przemocy oraz wsparcia osób doświadczających przemocy. Szkolenie przeprowadził Pan Krzysztof Rubas – członek Stowarzyszenia DROGA i certyfikowany terapeuta w obszarze wsparcia ofiar przemocy.

W szkoleniu wzięło udział 20 wolontariuszy pracujących w Olsztyńskim Telefonie Zaufania. Szkolenie miało za zadanie pokazanie specyfiki pracy z ofiarami przemocy oraz podstaw wsparcia telefonicznego tej grupie osób.

Poniżej materiały szkoleniowe ze szkolenia:

Szkolenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej”. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.